Сервис жөнінде
  Терминдер индексі
  Талқыланатын терминдер
  Бірыңғай терминологиялық қоры
Термин іздеу:
 
Қызметтік бет
Сервис туралы
Электронды терминдік орталық: Мамандардың ұжымдық жұмыс ұйымы, портал құрамындағы сервис ретінде белгілі бір ғылым саласының, техника, өндіріс, өнер саласы, сәйкес ұғым жүйесімен байланысты қоғамдық қызмет саласының терминдер жиынтығын жасау мақсатында жазба деректерді жинау мен құрылымдауға бағытталған.
 
Кіргендердің барлығы 679052